PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrazac-1-Upisnik
Obrazac-2-ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac-3-ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
Obrazac-4-ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
Žalba-protiv-rjesenja-pristup-informacijama
Žalba-šutnja-uprave-ponovna-uporaba-informacija
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu