OPĆI AKTI

Statut dječjeg vrtića Mačak Paško
Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću Mačak Paško
ODLUKA O OSNIVANJU
ODLUKA O OSNIVANU-IZMJENA
Statut 2022.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu