Dokumenti

Zakoni i opći akti vrtića

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
Zakon o radu
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
Statut
Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Mačak Paško
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Stručni akti vrtića

Kurikulum DV Mačak Paško za 2015./2016.
Godišnje izvješće o radu DV Mačak Paško za 2014./2015.
Godišnji plan i program rada DV Mačak Paško za 2015./2016

Ostalo

Godišnje izvješće 2017
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015.
Zahtjev za pristup informacijama
Obavijest o ostvarivanju prava na pristup informacijama