Rekli su o nama

Tete su veoma komunikativne i predane svome radu sa djecom. U svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu s djecom poštuju se individualne osobine svakoga djeteta, razvija se kreativnost, kultura ponašanja, sposobnosti komunikacije među vršnjacima te s odraslima, razvijaju se higijenske navike. Natalija Kovač, mama
Vinko u vrtiću Mačak Paško  Vinkova mama doživjela je sudbinu mnogih majki u periodu pretvorbi, privatizacije, boljitka. Nakon isteka porodiljskog poslodavac joj se  «zahvalio» otkazom radnog odnosa. Meni je čak i bilo drago. Dijete je bilo pod stalnim majčinim nadzorom i brigom,... Edo Jakupak, tata