Natalija Kovač, mama

Tete su veoma komunikativne i predane svome radu sa djecom. U svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu s djecom poštuju se individualne osobine svakoga djeteta, razvija se kreativnost, kultura ponašanja, sposobnosti komunikacije među vršnjacima te s odraslima, razvijaju se higijenske navike.